Podrškom radu Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce”, prve zaklade u Križevcima u suvremeno doba, olakšava se financiranje i doniranje različitih projekata u gradu i okolici, od stipendiranja učenika i studenata preko rada socijalne samoposluge do potpore društvenim poduzećima i njihovim projektima te sličnim socijalnim inicijativama i društvenim inovacijama za dobrobit lokalne zajednice.

O filantropskoj tradiciji i ostavštini na ovim prostorima svjedoče i zapisi o djelovanju Ivana Zakmardija Dijankovečkoga (oko 1600.–1667.), jednog od utjecajnih povijesnih ličnosti grada, koji je ostavio snažan politički i kulturni pečat na prostoru današnje sjeverozapadne Hrvatske. Premda je u historiografiji najčešće spominjan kao protonotar, važna su i njegova dobročinstva, kojima je potpomogao razvoj školstva, odgojno-obrazovnih institucija i kulture.

Naime, Zakmardi je u Križevce doveo pavline s kojima je osnovao školu. U Varaždinu je pak surađivao s isusovcima s kojima je osnovao sjemenište, konvikt i zakladu. U Zagrebu je podigao žrtvenik u crkvi sv. Marka koji je kasnije preseljen u Križevce. Uz to, u Zagrebu je za potrebe gradske škole sagradio dvokatnicu na Gradecu, kao i, a u sklopu današnje Zvjezdarnice, zgradu spremišta za hranu. Naposljetku, u nastojanju da im pomogne u djelovanju, križevačkim pavlinima i varaždinskim te zagrebačkim isusovcima darovao je i brojne posjede te novac. Pavlinima je pomogao i u Olimju, zahvaljujući čemu je u tom gradu osnovan pavlinski samostan. Svojim dobročinstvima Zakmardi se, dakle, iskazao kao pobornik razvoja odgoja, obrazovanja i kulture.

Izvor: Ostojčić, N. (2019). Križevački gospodin priatel y Patron Ivan Zakmardi: filantropska ostavština na području sjeverozapadne Hrvatske . Cris, XXI (1), 97-104.