Tijela Zaklade su Zakladna uprava, Predsjednik Zakladne uprave i Upravitelj Zaklade. Zakladna uprava ima pet članova koje imenuju Zakladnici na vrijeme od četiri godine.

Upravitelj Zaklade u 2. mandatu (2024.-2028.): Hrvoje Belani, info@volimkrizevce.hr

Zakladna uprava u 2. sazivu (2023.-2027.):
1. Ivana Dubravec, predsjednica
2. Ana Končurat, članica
3. Robert Pašičko, član
4. Ana-Maria Rešetar, članica
5. Martin Topljak, član

1. mandat Upravitelja Zaklade (2019.-2024.): Hrvoje Belani
1. saziv Zakladne uprave (2019.-2023.): 1. Ivana Dubravec, predsjednica; 2. Ana Končurat, članica; 3. Sandro Novosel, član; 4. Robert Pašičko, član; 5. Dražen Zemun, član.

Zakladna uprava donosi pravilnike i druge odgovarajuće akte Zaklade. Zakladna uprava i svaki njen član odgovaraju za svoj rad Zakladnicima.

 • Pravilnik o zaštiti privatnosti i obradi osobnih podataka Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce” (PDF, 412 kB)
 • Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpore Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce”, 31. ožujka 2020. godine (PDF, 277 kB)
 • Pravilnik o odnosima s donatorima Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce” (Kodeks doniranja Zaklade “Volim Križevce”), 31. ožujka 2020. godine (PDF, 368 kB)
 • Pravilnik o upravljanju sukobom interesa Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce”, 31. ožujka 2020. godine (PDF, 455 kB)
 • Poslovnik o radu Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce”, 31. ožujka 2020. godine (PDF, 202 kB)
  • Izjava o nepostojanju sukoba interesa (PDF, 244 kB)
  • Izjava o povjerljivosti podataka (PDF, 244 kB)

Financijski plan za 2024. godinu (PDF, xyz kB)
Godišnji program rada Zaklade za 2024. godinu (PDF, 602 kB)

Financijski izvještaj za 2023. godinu (PDF, 461 kB) – FINA potvrda (PDF, 175 kB)
Godišnji izvještaj o radu Zaklade za 2023. godinu (PDF, x.yz MB)
Financijski izvještaj za 1.-6. 2023. godinu (PDF, 278 kB) – FINA potvrda (PDF, 279 kB)
Financijski plan za 2023. godinu (PDF, xyz kB)
Godišnji program rada Zaklade za 2023. godinu (PDF, 623 kB)

Financijski izvještaj za 2022. godinu (PDF, 462 kB) – FINA potvrda (PDF, 167 kB)
Godišnji izvještaj o radu Zaklade za 2022. godinu (PDF, 1.03 MB)
Rebalans financijskog plana za 2022. godinu (PDF, 707 kB)
Financijski izvještaj za 1.-6. 2022. godinu (PDF, 461 kB) – FINA potvrda (PDF, 171 kB)
Financijski plan za 2022. godinu (PDF, 692 kB)
Godišnji program rada Zaklade za 2022. godinu (PDF, 627 kB)

Financijski izvještaj za 2021. godinu (PDF, 247 kB) – FINA potvrda (PDF, 160 kB)
Godišnji izvještaj o radu Zaklade za 2021. godinu (PDF, 1.01 MB)
Financijski izvještaj za 1.-6. 2021. godinu (PDF, 989 kB) – FINA potvrda (PDF, 164 kB)
Financijski plan za 2021. godinu (PDF, 692 kB)
Godišnji program rada Zaklade za 2021. godinu (PDF, 601 kB)

Financijski izvještaj za 2020. godinu (PDF, 526 kB) FINA potvrda (PDF, 286 kB)
Godišnji izvještaj o radu Zaklade za 2020. godinu (PDF, 1.01 MB)
Financijski plan za 2020. godinu (PDF, 689 kB)
Godišnji program rada Zaklade za 2020. godinu (PDF, 380 kB)

Financijski izvještaj za 2019. godinu (PDF, 575 kB) – FINA potvrda (PDF, 205 kB)
Godišnji izvještaj o radu Zaklade za 2019. godinu (PDF, 1.98 MB)
Financijski plan za 2019. godinu (PDF, 684 kB)
Godišnji program rada Zaklade za 2019. godinu (PDF, 584 kB)

Proces osnivanja Zaklade je pokrenut Ugovorom o osnivanju Zaklade zaključenim 17. prosinca 2017. godine. Zakladnici su 25 osoba, od toga 22 fizičke osobe i 3 pravne osobe, od čega jedna udruga i dva poslovna subjekta.

 • Rješenje Upravnog odjela za opću upravu i imovinskog prava Koprivničko-križevačke županije (KLASA: UP/I-230-01/23-01/2, URBROJ: 2137-08/10-24-10), 29. siječnja 2024. – novi mandat članova Zakladne uprave
 • Rješenje Ministarstva uprave (KLASA: UP/I-2300-02/19-01/5, URBROJ: 515-05-03-01/4-19-2), 26. veljače 2019. godine
 • Rješenje Ministarstva uprave (KLASA: UP/I-2300-02/19-01/2, URBROJ: 515-05-03-01/4-19-1), 16. siječnja 2019. godine
 • Statut Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce”, 14. prosinca 2018. godine (PDF, 257 kB)
 • Rješenje Ministarstva uprave (KLASA: UP/I-2300-02/18-03/2, URBROJ: 515-05-03-01/4-18-6), 21. studenog 2018. godine
 • Elaborat o procjeni osnovne imovine Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce”, 27. prosinca 2017. godine
 • Ugovor o osnivanju Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce”, 17. prosinca 2017. godine