Zaklada za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce proizašla je iz Građanske inicijative “Volim Križevce” koja je početkom 2017. godine okupila građanke i građane Križevaca i okolice sa željom za zajedničkim pronalaskom rješenja za boljitak i razvoj grada. Facebook stranicu inicijative tada je u prvih 24 sata od pokretanja podržalo više od tisuću Križevčanki i Križevčana!

Građanska inicijativa je konačno formalizirana 2019. godine osnivanjem Zaklade, sa svrhom razvoja filantropije i drugih oblika društvene potpore za promociju solidarnosti i zaštite ljudskih prava, kao i za podršku lokalnom razvoju te promociju društvenog poduzetništva.

Lokalni razvoj znači razvoj lokalnih zajednica kroz podršku inicijativama građana i njihovim formalnim oblicima udruživanja, aktivnostima pojedinih fizičkih i pravnih osoba te aktivnoj uključenosti građana u rješavanje problema njihovih zajednica.

Društveno poduzetništvo znači poduzetništvo vođeno podjednako društvenim kao i komercijalnim ciljevima, a upravljano zajednički na demokratskim načelima, koje svojim djelovanjem nadopunjuje usluge od javnog interesa, doprinosi uravnoteženom korištenju i raspodjeli raspoloživih resursa u korist lokalne zajednice te potiče društvenu koheziju i pridonosi rastu i razvoju društvenog kapitala.

U tu svrhu, Zaklada prikuplja novac i druge oblike materijalne i nematerijalne potpore za aktivnosti lokalnog razvoja te promocije solidarnosti i društvenog poduzetništva; dodjeljuje financijska sredstva i druge oblike materijalne i nematerijalne potpore akterima lokalnog razvoja, solidarnosti i društvenog poduzetništva, putem transparentnih mehanizama; provodi javne akcije i edukacije te organizirati radionice, konferencije i skupove; organizira dobrotvorne priredbe i večere, aukcije, kulturne i sportske manifestacije; izdaje tiskane i elektroničke publikacije te audiovizualna djela; razvija suradničke odnose u zemlji i inozemstvu.