1. Predgovor

Zaklada za lokalni razvoj i solidarnost „Volim Križevce“ (dalje u tekstu: Zaklada) nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnost mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, br. 17/19., dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na www.volimkrizevce.hr.

2. Status usklađenosti

Ova mrežna lokacija (www.volimkrizevce.hr) je djelomično usklađena sa Zakonom i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća, zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

2.1. Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz sljedećih razloga:

– Nemogućnost jednostavne promjene veličine slova bez gubitka okolnog sadržaja.

Trenutno stanje jest da stranica nema opciju za bilo kakvu izmjenu veličine teksta izuzev zumiranja putem prebirnika koje, nakon određenog postotka, premjesti korisnika na mobilnu verziju dizajna. Sadržaj nije izgubljen, no vjerujemo kako bi nedostatak ove opcije mogao izazvati nejasnoće među korisnicima s poteškoćama.

– Nije u potpunosti osigurana responzivnost mrežnog sadržaja i stranica – automatsko prilagođavanje dizajna sadržaja različitim dimenzijama uređaja ili preglednika kojima ima se pristupa.

Web je u potpunosti responzivan i prilagođen za korištenje na mobilnim uređajima, no veličine gumba, linkova i samog sadržaja postaju premalene već na širinama od 414px (npr. iPhone 6 / 7 / 8 Plus). Izmjena ovog elementa poboljšala bi pristupačnost ne samo osobama s poteškoćama već i generalnim korisnicima.

– Nema dobrog kontrasta teksta i slike na mrežnim stranicama u odnosu na pozadinu stranica te opciju promjene kontrasta.

Web stranica Zaklade koristi font koji nije u potpunosti crn i neodgovarajuće je veličine za potpunu pristupačnost. Također, shema boja na stranici ne odgovara željenim standardima – Primjerice, na „breadcrumb-u“ tekst je bijele boje žuto-zelenoj pozadini, dok je u lijevom navigacijskom „sidebar-u“ svijetlo-plave boje na sivo-plavoj pozadini. Kod ovog koraka bismo se konzultirali sa našim dežurnim dizajnerom kako bismo došli do zadovoljavajućeg nivoa pristupačnosti bez da stranica izgubi vizualni identitet.

– Nema prikladnog tekstualnog opisa slika i složenih slika, kao što su grafovi.

Trenutno, slike su medij koji je na volimkrizevce.hr isključivo prikazan putem integriranih galerija i blogova, najčešće na kraju samih objava. Međutim, slike su proizvoljno nazvane u WordPress sustavu te nemaju mogućnost dodavanja opisa izuzev direktnih referenci u samom sadržaju spomenutih objava. Također, zbog WordPress sustava nema “alt” atributa koji su prisutni na konvencionalnim HTML stranicama.

– Mrežne stranice nemaju mogućnost jednostavnog mijenjanja vrste fonta u font pogodan za osobe s disleksijom klikom ili dodirom.

Kao što je prethodno navedeno, font i kontrast stranice ne odgovaraju samo standardima pristupačnosti već i konvencionalnim dizajnerskim standardima. Globalna izmjena fonta omogućila bi univerzalnu čitljivost uz dodanu mogućnost promjene po potrebi.

– U nekoliko instanca, tekst je prikazan u obliku slike.

U nekoliko slučajeva su slike na webu skenirani dokumenti sa vidljivom JPEG kompresijom.

– Nisu korišteni standardni elementi za HTML forme kako bi platforma omogućavala lako i logično kretanje po stranici, uključivanje opcije za automatsko ispravljanje grešaka pri unosu teksta i sva ostala pomoćna rješenja.

Stranica ima jedinstveno sučelje koje nažalost nije u skladu sa HTML standardizacijom, dok ostala pomoćna rješenja poput “autocomplete” opcije nisu moguća.

– Nije osigurana navigacija pomoću tipaka tab/shift+tab jer se čitač ekrana dijaloškim okvirima miče sekvencijalno.

Stranicu je moguće prebirati s tab tipkom, međutim na nekim dijelovima (kao što je sidebar na naslovnici) nema vizualnih indikatora odabira.

– Na mrežnoj stranici koristi se vizualna provjera i potvrđivanje (engl. captcha) no ne koristi se i alternativna auditivna provjera.

Stranica koristi treću inačicu vizualne provjere (Captcha v3) gdje je potvrđivanje svedeno na jedan klik, no alternativa za auditivnu provjeru nije prisutna.

– Navigacijski izbornici nemaju vidljivu samo prvu razinu navigacije, dok pozadine izbornika nisu inicijalno skrivene ili smanjene.

Prvi i najočitiji primjer je sidebar na lijevoj strani naslovnice. Ne postoje vizualni indikatori koji bi ukazali na postojanje podrazina, već samo CSS efekti koji se na mobilnoj verziji stranice u većini slučajeva ne prikazuju. Također, stranica ima dvije navigacijske trake – druga je prisutna pri samom vrhu i sadrži četiri kategorije od kojih svaka ima po nekolicinu podrazina.

– Nije omogućeno korištenje fonta pogodnog za osobe s disleksijom.

Ovo bi se svojstvo moglo omogućiti, te postoje open-source fontovi na Webu za osobe s disleksijom koje možemo implementirati. Izmjena fontova postigla bi se na način prikladan standardima specificiranima u dokumentu, kako bi se postigla i maksimalna digitalna pristupačnost osobama s motoričkim poremećajima.

– Sadržaj mrežne stranice nije jasno i dosljedno organiziran.

Kao što smo naveli na smjernici za navigacijske izbornike, sadržaj stranice je konvolutiran iz nekolicine razloga – dizajn WordPress teme na svakoj stranici i/ili njenim podstranicama ne upućuje na raznolikost sadržaja izuzev samih naslova i korisnici se lako mogu naći u moru kategorija koje identično izgledaju, gdje je izuzetno teško pronaći željeni sadržaj bez podjele direktne poveznice. Nedostatak standardizacije pri dizajnu i tehničkoj izradi dovodi do nedovoljno dobro definirane hijerarhije elemenata za efikasno upravljanje i navigaciju, no ako je estetski dizajn, vizualni identitet weba loše odrađen – standardizacija postiže kontraintuitivni efekt.

3. Priprema ove Izjave o digitalnoj pristupačnosti

Ova izjava pripremljena je dana 22. rujna 2020.

Za pripremu izjave Zaklada je provela samoprocjenu prema relevantnim zahtjevima pristupačnosti iz Europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).

Ova izjava posljednji put je revidirana dana 22. rujna 2020.

3.1. Povratne informacije i podaci za kontakt

Ako na internetskim stranicama Zaklade uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, ukoliko želite ostvariti pristup informacijama iz članka 3. stavka 2. Zakona ili nekim drugim informacijama kojima ne možete pristupiti zbog nepristupačnosti sadržaja, možete nas o tome obavijestiti putem pošte ili mail-a. Prilikom dostave obavijesti  ili upita obavezno navedite sljedeće podatke:
– vaše ime i e-mail adresu
– adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti
– opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.

Obavijesti, upite ili zahtjeve možete uputiti na kontakt:
– adresa: Zaklada „Volim Križevce“, I. Z. Dijankovečkoga 4, 48260 Križevci
– e-pošta: info@volimkrizevce.hr

Zaklada je dužna na obavijest ili zahtjev korisnika vezano za osiguranje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikove obavijesti ili zahtjeve.

3.2. Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Na nadzor se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

Kontakt:
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19, 10000 Zagreb
Tel: 01 4609 041, fax: 01 4609 096
E-pošta: ppi@pristupinfo.hr
Web: www.pristupinfo.hr