Pravne osobe

Infinum Foundation agadmator’s Chess Channel Poliklinika Medikadent Hrvatski veterinarski institut Tehnologik d.o.o.
Artmedia d.o.o. Erste&Steiermärkische Bank d.d. Microsoft Empire Capital d.o.o. Fraqtal, obrt za računalne usluge
Schaumann Agri d.o.o. Ljekarne Šamuga Speck d.o.o. Trgo-Agencija d.o.o. Zanatska kreditna unija Križevci
Križevačka udruga pivara Atletski klub Križevci – Škola trčanja Križevci Vargić agencija d.o.o. Auto-moto klub Križevci Storija d.o.o.
Komunalno poduzeće d.o.o. KonDuco d.o.o. Tehnodiv-servis, obrt Knjigovodstvo1, obrt Kašik d.o.o.
Vodne usluge d.o.o. Udruga P.O.I.N.T. TIN-ARH d.o.o. Tehnodiv-servis Metal 5 d.o.o.
4IT Electro d.o.o. AVILA CONSTRUCTION d.o.o. INO-ENG d.o.o. Križevački likovni krug  
         
         
         

Fizičke osobe

Ivan Katavić Ivan Radiček Barbara Popović-Jarža Hrvoje Belani Marijan Hlebić
Danijel Šaško Mario Rajn Ana Končurat Robert Pašičko Sanela Stručić
Katarina Jarža Vedran Šantak Ivan Biškup Sandro Novosel Mihael Nemčić
Krunoslav Stijepan-Šimunec Aleksandar Karre Štefanija Šimunić Ivana Dubravec Sandra Vuketić
Igor Kudeljnjak Gordan Pavlinušić Saša Komarica Siniša Šket Štefica Wolf
Dijana Mijač-Dretar Silvija Rutalj Andrej Dundović Saša Ružić Tomislav Sukalić
Zdenka i Stojanka Seleš Ana Šimunec Sanela Mikulčić-Šantić Tea Hatadi Mario Matešić
Ana Dubravec Dubravko Picig Eduard Krmpotić Igor Frbežar Matija Palčić
Ivana Šatrak Ivica Šaban Bojan Seleš Tena Teklić Zvonimir Rakamarić
Zoran Životić Nikola Trgovac Ivan Jelenčić Branka Špoljar Stjepan Slavečki
Jelena Velić Tomislav Marković Boris Brčić Marijan Nemec Dorian Kešer
Sandra Kolarić Danijela Kolarić Matešić Darko Sukalić Daniela Sukalić  
         
         

Napomena: Ažuriranje podataka na ovoj stranici odvija se periodično, stoga molimo za razumijevanje.