Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima (2021./2022.)

Konačni rezultati Natječaja

Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima u školskoj i akademskoj godini 2021./2022, 7. prosinca 2021. (PDF, 396 kB)

Konačne liste reda prvenstva, 7. prosinca 2021. (PDF, 418 kB)

Zakladna uprava, upravitelj i svi zakladnici ovim putem čestitaju svim dobitnicama i dobitnicima! Molimo dostupnost putem elektroničke pošte navedene u prijavi radi daljnjeg dogovora o terminu i načinu potpisivanja ugovora o dodjeli stipendije.

Uvodne odredbe

Zaklada za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce” (u daljnjem tekstu: Zaklada) raspisuje Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj i akademskoj godini 2021./2022. (u daljnjem tekstu: Natječaj) temeljem kojeg će dodijeliti najviše dvadeset (20) stipendija, od toga:

 • najviše deset (10) stipendija za učenike srednjih škola i redovne studente preddiplomskog ili diplomskog studija slabijeg imovinskog stanja, od čega najviše pet (5) učeničkih i najviše pet (5) studentskih stipendija,
 • najviše deset (10) stipendija za nadarene učenike srednjih škola i redovne studente preddiplomskog ili diplomskog studija, od čega najviše pet (5) učeničkih i najviše pet (5) studentskih stipendija.

Prijavu na Natječaj moguće je podnijeti isključivo putem elektroničkog obrasca za prijavu objavljenog na službenim internetskim stranicama Zaklade (www.volimkrizevce.hr). Prijave na Natječaj moguće podnijeti od početno 2. studenog 2021. godine do zaključno 15. studenog 2021. godine u 23:59:59 sati. Prijave poslane nakon isteka roka za podnošenje prijava ili dostavljene na bilo koji drugi način neće se razmatrati.

Privremeni rezultati Natječaja bit će objavljeni najkasnije 29. studenog 2021. godine, protiv kojih se putem elektroničke pošte može podnijeti obrazloženi prigovor do isteka pet (5) radnih dana, računajući od datuma objave privremenih rezultata. Konačni rezultati Natječaja bit će objavljeni najkasnije 6. prosinca 2021. godine.

Prije podnošenja prijave putem dolje navedenog prijavnog obrasca potrebno je najprije pažljivo proučiti odluke i pravilnik Zaklade, kako bi se što kvalitetnije pripremila sva dokazna dokumentacija neophodna za uspješnu prijavu na Natječaj.

Odluke i pravilnik

Odluka o objavi Javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj i akademskoj godini 2021./2022. (PDF, 63 kB)

Odluka o kategorijama i kriterijima dodjele potpora te sustavu bodovanja za ostvarivanje prava na stipendiju u školskoj i akademskoj godini 2021./2022. (PDF, 74 kB)

Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpore Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost „Volim Križevce“ (PDF, 277 kB)

Dokazna dokumentacija

 1. Potvrda o državljanstvu – elektronički zapis domovnice iz nacionalnog sustava e-Građani (e-Matične knjige)
 2. Uvjerenje o prebivalištu – elektronički zapis o prebivalištu iz nacionalnog sustava e-Građani (e-usluge MUP-a), ne stariji od trideset (30) dana od dana objave Natječaja
 3. Potvrda srednje škole, fakulteta ili visokog učilišta o redovito upisanoj školskoj ili akademskoj godini 2021./2022. – elektronički zapis iz sustava e-Građani (e-Zapis o statusu studenta) ili potvrda potpisana i ovjerena od nadležne ustanove
 4. Predložak – Suglasnost roditelja/zakonskog zastupnika učenika za podnošenje prijave za dodjelu stipendije i obradu osobnih podataka (PDF, 329 kB)
 5. Predložak – Pisana izjava o broju i sastavu članova kućanstva (PDF, 538 kB)
 6. Dokaz/i o mjesečnim prihodima svih članova zajedničkog kućanstva učenika starijih od 14 godina i studenata za razdoblje 1.1.2021.-30.06.2021. – potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka, i slično (ePorezna)
 7. Predložak – Pisana izjava o nekorištenju druge stipendije (PDF, 327 kB)
 8. Drugi vjerodostojni dokazi kojima se dokazuju kriteriji za bodovanje – sukladno važećoj Odluci o kategorijama i kriterijima dodjele potpora te sustavu bodovanja za ostvarivanje prava na stipendiju u školskoj i akademskoj godini 2021./2022. (NAPOMENA: priložiti SVE dokaze iz čl. IV-VII Odluke o kriterijima koji su primjenjivi na prijavitelja!)

Prijavni obrazac

  Osobni podaci podnositelja prijave

  Podaci o školovanju prijavitelja

  Izjave