Svrha Zaklade je razvoj filantropije i drugih oblika društvene potpore za promociju solidarnosti i zaštite ljudskih prava, shvaćenih u skladu s temeljnim poveljama i propisima Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe i nacionalnog zakonodavstva, kao i za podršku lokalnom razvoju te promociju društvenog poduzetništva.

Podržavatelji Zaklade

Djelovanje Zaklade podržavaju: <uskoro>