Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima (2020./2021.)

Konačni rezultati Natječaja

Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima u školskoj i akademskoj godini 2020./2021., 27. studenog 2020. (PDF, 203 kB)

Zakladna uprava, upravitelj i svi zakladnici ovim putem čestitaju svim dobitnicama i dobitnicima! Molimo dostupnost putem elektroničke pošte navedene u prijavi radi daljnjeg dogovora o terminu i načinu potpisivanja ugovora o dodjeli stipendije.

Privremeni rezultati Natječaja

Liste reda prvenstva, 21. studenog 2020. (PDF, 386 kB)

Uvodne odredbe

Zaklada za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce” (u daljnjem tekstu: Zaklada) raspisuje Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj i akademskoj godini 2020./2021. (u daljnjem tekstu: Natječaj) temeljem kojeg će dodijeliti najviše osam (8) stipendija, od toga najviše četiri (4) učeničke i najviše četiri (4) studentske stipendije.

Prijavu na Natječaj moguće je podnijeti isključivo putem elektroničkog obrasca za prijavu objavljenim na službenim internetskim stranicama Zaklade (www.volimkrizevce.hr). Prijave na Natječaj moguće podnijeti od početno 26. listopada 2020. godine do zaključno 8. studenog 2020. godine u 23:59:59 sati. Prijave poslane nakon isteka roka za podnošenje prijava ili dostavljene na bilo koji drugi način neće se razmatrati.

Privremeni rezultati Natječaja bit će objavljeni najkasnije 23. studenog 2020. godine, protiv kojih se može podnijeti obrazloženi prigovor do isteka pet (5) radnih dana, računajući od datuma objave privremenih rezultata. Konačni rezultati Natječaja bit će objavljeni najkasnije 30. studenog 2020. godine.

Prije podnošenja prijave putem dolje navedenog prijavnog obrasca potrebno je najprije pažljivo proučiti odluke i pravilnik Zaklade, kako bi se što kvalitetnije pripremila sva dokazna dokumentacija neophodna za uspješnu prijavu na Natječaj.

Odluke i pravilnik

Odluka o objavi Javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj i akademskoj godini 2020./2021. (PDF, 58 kB)

Odluka o kategorijama i kriterijima dodjele potpora te sustavu bodovanja za ostvarivanje prava na stipendiju u školskoj i akademskoj godini 2020./2021. (PDF, 72 kB)

Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpore Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost „Volim Križevce“ (PDF, 277 kB)

Dokazna dokumentacija

 1. Potvrda o prebivalištu – elektronički zapis o prebivalištu iz nacionalnog sustava e-Građani
 2. Potvrda srednje škole, fakulteta ili visokog učilišta o redovito upisanoj školskoj ili akademskoj godini 2020./2021. – potpisana i ovjerena od nadležne ustanove
 3. Predložak – Suglasnost roditelja/zakonskog zastupnika učenika za podnošenje prijave za dodjelu stipendije i obradu osobnih podataka (PDF, 329 kB)
 4. Predložak – Pisana izjava o broju i sastavu članova kućanstva (PDF, 538 kB)
 5. Dokaz/i o mjesečnim prihodima svih članova zajedničkog kućanstva učenika starijih od 14 godina i studenata za razdoblje 1.1.2020.-30.06.2020. – potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka, i slično
 6. Predložak – Pisana izjava o nekorištenju druge stipendije (PDF, 328 kB)
 7. Drugi vjerodostojni dokazi kojima se dokazuju kriteriji za bodovanje – sukladno važećoj Odluci o kategorijama i kriterijima dodjele potpora te sustavu bodovanja za ostvarivanje prava na stipendiju u školskoj i akademskoj godini 2020./2021.

Prijavni obrazac

  Osobni podaci podnositelja prijave

  Podaci o školovanju prijavitelja

  Izjave